ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

db dev-06

tabian new

 
alt alt

1 copyดาวน์โหลดร่างระเบียบกระทรวงการคลังnew2 e0

1 copyเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ให้นำเอกสารมาในวันประชุม วันที่ 26 เมษายน 2560)new ดาวน์โหลดเอกสาร1.เอกสารอนุมัติและกำหนดการ2.ประวัติวิทยากร3.เปรียบเทียบพ.ร.บ.กับระเบียบเดิม 3-1/3-2 4.พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 5.เอกสารบรรยาย 5-1/5-2/5-3

1 copy"รายงาน PO ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2560"new

1 copyดำเนินการปรับเปลี่ยนโดเมนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1มีนาคม 2560new

1 copyมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา (ตามคำสั่งกรมชลประทาน ข 1368/2559 ลว. 14 ตุลาคม 2559)new2 e0

1 copyอัตราค่าขายเอกสารในการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)new

1 copyรหัสงบประมาณ ปี 2560 new2 e0

- ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

- ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์

 
alt alt
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย