คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin   
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 18:04 น.

คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554

download

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 20:14 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย