หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 74 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin   
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 18:04 น.

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 74 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 08:37 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย