หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 155 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงาน ผ่าน GFMIS Web Online PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin   
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 18:04 น.

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 21:12 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย