โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
เกี่ยวกับองค์กร - ภาพกิจกรรม

 

กองพัสดุ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 2 รุ่น  รุ่นละ 3 วัน  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2556  ณ หอประชุมชูชาติกำภู กรมชลประทน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน  มากสวุรรณ์  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดทั้ง 2 รุ่น  โดยมีนายสำเริง  แสงภู่วงค์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 600 คน  โดยเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปแนวทางเดียวกัน

 

จันทิรา  ภาพ

อธิวัฒน์  ข่าว

 

 

 

 

 

 
ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย