ระเบียบเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (นร 0704/ ว33 ) admin 28852
2 หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 78 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน admin 13104
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน admin 9776
4 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 admin 2831
5 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) admin 6986
6 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) admin 3287
7 คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (กุมภาพันธ์ 2555) admin 7348
8 หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 49 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ admin 6846
9 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ admin 2577
10 การตรวจสอบโครงการเพื่อการวางระบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ admin 2698
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3
ลิขสิทธิ์ © 2017 สารสนเทศกองพัสดุ กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย