แบบสัญญาที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบ พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 เวลา 15:40 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร : บันทึกข้อความ

                                    1.แบบสัญญาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า

                                    2.แบบสัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน

                                    3.แบบสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร

                                    4.แบบสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน

                                    5.แบบสัญญาจ้างบริการป้องกันและกำจัดปลวก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 เวลา 15:42 น.