รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 พิมพ์
เขียนโดย admin001   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 19:41 น.

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (งบกลาง/งบเงินกู้) และปีงบประมาณ 2560-2561 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้าน ที่อยู่ในอำนาจของกรม ประจำเดือนกันยายน 2560 (รายงานประจำสัปดาห์วันที่ 30 กันยายน   2560)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (งบกลาง/งบเงินกู้) และปีงบประมาณ 2560-2561 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้าน ที่อยู่ในอำนาจของกรม ประจำเดือนกันยายน 2560 (รายงานประจำสัปดาห์วันที่ 13 กันยายน   2560)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (งบกลาง/งบเงินกู้) และปีงบประมาณ 2560-2561 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้าน ที่อยู่ในอำนาจของกรม ประจำเดือนกันยายน 2560 (รายงานประจำสัปดาห์วันที่ 1 กันยายน   2560)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2017 เวลา 10:59 น.