โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่ผู้บริหารควรรู้ พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:35 น.

 

banprachum01

เอกสารประกอบการบรรยาย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 - 16.30 น.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ที่ผู้บริหารควรรู้

ดาวน์โหลด 1 : กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ผู้บริหารควรรู้

ดาวน์โหลด 2 : คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจัดจ้างกรมชลประทาน

ดาวน์โหลด 3 :  ข้อสังเกตจากการตรวจสอบพบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 15:12 น.