ระชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 00:00 น.

 

ประชม

เอกสารประกอบการบรรยาย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 - 16.00 น.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                      

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:55 น.