คำถามที่พบบ่อย พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2017 เวลา 19:48 น.

- ถาม-ตอบ กิจกรรมรวมพลคนกองพัสดุ new1

- การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานฝาก

- การแต่งตั้งคณะกรรมการ

- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

- ด้านการบริหารสัญญา

- ด้านระบบ e-GP

- ด้านควบคุมและจำหน่ายพัสดุ

- ด้านระเบียบพัสดุ

- ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินทรัพย์(AMS)

- คำถามที่พบบ่อย รวบรวมโดยกรมบัญชีกลาง (มี.ค.61)

คำถามที่พบบ่อย รวบรวมโดยกรมบัญชีกลาง (พ.ค.61)


- คำถามคำตอบประจำวัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 09:47 น.