หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2243-6944

[EP.9] การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้บริหารควรรู้ Part.1

[EP.9] การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้บริหารควรรู้ Part.1

จัดทำโดย : ปราการ

Chanel Youtube..

[EP.9] การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้บริหารควรรู้ Part.2

[EP.9] การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้บริหารควรรู้ Part.2

จัดทำโดย : ปราการ

Chanel Youtube..

[EP.9] การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้บริหารควรรู้ Part.3

[EP.9] การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้บริหารควรรู้ Part.3

จัดทำโดย : ปราการ

Chanel Youtube..

[EP.9] การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้บริหารควรรู้ Part.4

[EP.9] การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้บริหารควรรู้ Part.4

จัดทำโดย : ปราการ

Chanel Youtube..