ค้นพบ 1 ผลลัพธ์

โดย จีฟุน
จันทร์ 06 ส.ค. 2018 3:47 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงาน สามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมา แสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรือไม่
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2981

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงาน สามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมา แสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรือไม่

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงาน
สามารถกำหนดให้ผู้เสนอราคานำพัสดุที่เสนอมา
แสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบได้หรือไม่ และต้อง
กำหนดให้นำมาก่อนหรือหลังวันเสนอราคากี่วัน
และสามารถกำหนดให้นำมาเสนอได้มากกว่า ๑
วันหรือไม่

ค้นหาขั้นสูง