ค้นพบ 3 ผลลัพธ์

โดย สชป11
จันทร์ 12 พ.ย. 2018 3:25 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: สอบถามวิธี e-bidding กรณีหน่วยงานประกาศเผยแพร่ร่างฯ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 3119

สอบถามวิธี e-bidding กรณีหน่วยงานประกาศเผยแพร่ร่างฯ

กรณีหน่วยงานประกาศเผยแพร่ร่างฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ จำเป็นหรือไม่ที่หน่วยงานต้องประกาศเชิญชวนจริงในวันถัดไป
โดย สชป11
จันทร์ 12 พ.ย. 2018 3:23 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว
ตอบกลับ: 1
แสดง: 5304

การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว

กรณีที่มีผู้เสนอราคารายเดียวหรือถูกต้องรายเดียว หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานยกเลิกการประกวดราคาฯ อยากทราบว่าผู้ที่มีหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้นคือใคร
โดย สชป11
อังคาร 04 ก.ย. 2018 6:28 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง การทำสัญญา
หัวข้อ: สอบถามการลงนามในสัญญาตามแบบเดิม
ตอบกลับ: 1
แสดง: 1396

สอบถามการลงนามในสัญญาตามแบบเดิม

กรณีมีการลงนามในสัญญาตามแบบเดิม ก่อนวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หน่วยงานภาครัฐต้องแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศกำหนดหรือไม่

ค้นหาขั้นสูง