ค้นพบ 3 ผลลัพธ์

โดย สชป8
จันทร์ 19 พ.ย. 2018 6:30 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: สอบถามกรณีหน่วยงานได้มีการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และมีขายเอกสารประกวดราคาฯ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2515

สอบถามกรณีหน่วยงานได้มีการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และมีขายเอกสารประกวดราคาฯ

กรณีหน่วยงานได้มีการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และมีขายเอกสารประกวดราคาฯ ต่อมาหน่วยงานได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก หรือกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว แล้วดำเนินการจัดหาใหม่ด้วยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 (1) (ก) หน่วยงานต้องคืน...
โดย สชป8
จันทร์ 12 พ.ย. 2018 3:31 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: สอบถามกรณีที่มีผู้ขอดูเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคา
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2500

สอบถามกรณีที่มีผู้ขอดูเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

กรณีที่มีผู้ขอดูเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคาหน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไร
โดย สชป8
จันทร์ 12 พ.ย. 2018 3:29 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: หน่วยงานได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2767

หน่วยงานได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการอย่างไร

กรณีหน่วยงานได้มีการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และมีขายเอกสารประกวดราคาฯ ต่อมาหน่วยงานได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก หรือกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว แล้วดำเนินการจัดหาใหม่ด้วยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 (1) (ก) หน่วยงานต้องคืน...

ค้นหาขั้นสูง