ค้นพบ 5 ผลลัพธ์

โดย สชป4
จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:51 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธีคัดเลือก
หัวข้อ: สอบถามการทำหนังสือเชิญชวนให้เข้าเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐ ในวิธีคัดเลือก
ตอบกลับ: 1
แสดง: 762

สอบถามการทำหนังสือเชิญชวนให้เข้าเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐ ในวิธีคัดเลือก

การทำหนังสือเชิญชวนให้เข้าเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐ ในวิธีคัดเลือก สามารถเชิญผู้ประกอบการที่อยู่คนละจังหวัดกับพื้นที่ดำเนินโครงการ หรือจังหวัดที่ตั้งหน่วยดำเนินการ เข้าเสนอราคาได้หรือไม่
โดย สชป4
จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:51 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธีคัดเลือก
หัวข้อ: สอบถามวิธีว่าดำเนินการถึงขั้นตอนการเข้ายื่นข้อเสนอราคาของผู้ค้าต่อคณะกรรมการแล้ว สามารถเปลี่ยนเงื่อนไขได้หรือไม่
ตอบกลับ: 1
แสดง: 518

สอบถามวิธีว่าดำเนินการถึงขั้นตอนการเข้ายื่นข้อเสนอราคาของผู้ค้าต่อคณะกรรมการแล้ว สามารถเปลี่ยนเงื่อนไขได้หรือไม่

การจัดหาด้วยวิธีคัดเลือก ดำเนินการถึงขั้นตอนการเข้ายื่นข้อเสนอราคาของผู้ค้าต่อคณะกรรมการแล้ว หากหน่วยงานจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการพิจารณาในบางประเด็นจะสามารถทำได้หรือไม่
โดย สชป4
จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:46 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานควรกำหนดราคาอย่างไร
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2613

กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานควรกำหนดราคาอย่างไร

กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานควรกำหนดราคาอย่างไร และเมื่อมีการยกเลิกการประกวดราคาฯ และดำเนินการจัดหาใหม่หน่วยงานต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อเอกสารรายเดิมหรือไม่
โดย สชป4
จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:45 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวและหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเข้าเป็นคู่สัญญา
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2459

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวและหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเข้าเป็นคู่สัญญา

กรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวและหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเข้าเป็นคู่สัญญา หน่วยงานของรัฐต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ ตามมาตรา 117 ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 66 วรรคสองก่อนหรือไม่ จึงจะเรียกมาลงนามในสัญญา
โดย สชป4
จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:44 am
บอร์ด: คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding
หัวข้อ: กรณีมีผู้ยื่นเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2400

กรณีมีผู้ยื่นเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียวและราคาที่เสนอไม่สูงกว่างบประมาณ หากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาฯ คณะกรรมการพิจารณา...

ค้นหาขั้นสูง