กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานควรกำหนดราคาอย่างไร

หลักการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สชป4
โพสต์: 5
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:43 am

กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานควรกำหนดราคาอย่างไร

โพสต์โดย สชป4 » จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:46 am

กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานควรกำหนดราคาอย่างไร และเมื่อมีการยกเลิกการประกวดราคาฯ และดำเนินการจัดหาใหม่หน่วยงานต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อเอกสารรายเดิมหรือไม่

supply
Administrator
โพสต์: 38
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 24 ก.ค. 2018 11:35 am

Re: กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานควรกำหนดราคาอย่างไร

โพสต์โดย supply » จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:48 am

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 49 ในกรณีที่มีการขาย ให้กำหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐเสียไปในการจัดทำเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสำรวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา

2. ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนั้น และมีการประกวดราคาฯ ใหม่ ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งก่อนมีสิทธิขอรับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก


ย้อนกลับไปยัง “คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 1