หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถามวิธี e-bidding กรณีหน่วยงานประกาศเผยแพร่ร่างฯ

โพสต์แล้ว: จันทร์ 12 พ.ย. 2018 3:25 am
โดย สชป11
กรณีหน่วยงานประกาศเผยแพร่ร่างฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ จำเป็นหรือไม่ที่หน่วยงานต้องประกาศเชิญชวนจริงในวันถัดไป

Re: สอบถามวิธี e-bidding กรณีหน่วยงานประกาศเผยแพร่ร่างฯ

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 6:57 am
โดย supply
ระเบียบฯ ไม่ได้กำหนดว่าเมื่อสิ้นสุดการนำร่างจะต้องนำประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ภายในกี่วัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ