หน่วยงานได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการอย่างไร

หลักการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สชป8
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 04 ก.ย. 2018 6:32 am

หน่วยงานได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการอย่างไร

โพสต์โดย สชป8 » จันทร์ 12 พ.ย. 2018 3:29 am

กรณีหน่วยงานได้มีการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และมีขายเอกสารประกวดราคาฯ ต่อมาหน่วยงานได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก หรือกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว แล้วดำเนินการจัดหาใหม่ด้วยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 (1) (ก) หน่วยงานต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อเอกสารฯ ทุกรายหรือไม่

supply
Administrator
โพสต์: 38
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 24 ก.ค. 2018 11:35 am

Re: หน่วยงานได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการอย่างไร

โพสต์โดย supply » จันทร์ 19 พ.ย. 2018 6:57 am

กรณีหน่วยงานของรัฐยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคาแล้ว ไม่มีการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคาใหม่ ผู้ซื้อมีสิทธิขอคืนค่าซื้อเอกสารได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561


ย้อนกลับไปยัง “คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 1