หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถามกรณีประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ แล้วเลือกพิจารณาราคาต่อรายการ จำนวน 2 รายการ

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:06 am
โดย สชป3
กรณีประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ แล้วเลือกพิจารณาราคาต่อรายการ จำนวน 2 รายการ ปรากฏว่ารายการที่ 1 มีผู้มายื่นข้อเสนอรายเดียว และผ่านการพิจารณา ส่วนรายการที่ 2 มีผู้มายื่นเสนอราคา 3 ราย ผู้ชนะคือ คนที่ผ่านการพิจารณาและเสนอราคาต่ำสุด กรณีนี้ ต้องรอให้พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วันทำการนับจากวันประกาศผู้ชนะราคาพร้อมกันหรือไม่ จึงจะเรียกผู้ชนะทั้ง 2 รายการมาทำสัญญาได้

Re: สอบถามกรณีประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ แล้วเลือกพิจารณาราคาต่อรายการ จำนวน 2 รายการ

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:39 am
โดย supply
ไม่ต้องรอทำสัญญาพร้อมกัน สามารถเรียกผู้ชนะรายการที่ 1 มาลงนามในสัญญาได้เลย เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้ามายื่นข้อเสนอรายเดียวและผ่านการพิจารณา จึงไม่ต้องรออุทธรณ์ ส่วนรายการที่ 2 ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ จึงจะเรียกมาลงนามในสัญญาได้