หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถามการลงนามในสัญญาตามแบบเดิม

โพสต์แล้ว: อังคาร 04 ก.ย. 2018 6:28 am
โดย สชป11
กรณีมีการลงนามในสัญญาตามแบบเดิม ก่อนวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หน่วยงานภาครัฐต้องแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศกำหนดหรือไม่