หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถาม ในงานจ้างเหมาบริการ จะสามารถบันทึกขั้นตอนการส่งมอบงานในระบบ e-GP ก่อนการส่งมอบพัสดุจริง ได้หรือไม่

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:34 am
โดย supply
ในงานจ้างเหมาบริการ จะสามารถบันทึกขั้นตอนการส่งมอบงานในระบบ e-GP ก่อนการส่งมอบพัสดุจริง ได้หรือไม่

Re: สอบถาม ในงานจ้างเหมาบริการ จะสามารถบันทึกขั้นตอนการส่งมอบงานในระบบ e-GP ก่อนการส่งมอบพัสดุจริง ได้หรือไม่

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:35 am
โดย supply
การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP จะต้องบันทึกข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริงของการส่งมอบงาน เพื่อให้ได้เอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่พิมพ์ออกมาจากระบบถูกต้องและใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีดังกล่าวต้องบันทึกในวันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว