หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ในขั้นตอนที่ 8 บริหารสัญญา เมื่อบันทึกข้อมูลตรวจรับ ส่งมอบงาน และอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว ทำไมขั้นตอนนี้ยังเป็นสีเหลืองและมีร

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:35 am
โดย supply
ในขั้นตอนที่ 8 บริหารสัญญา เมื่อบันทึกข้อมูลตรวจรับ ส่งมอบงาน และอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว ทำไมขั้นตอนนี้ยังเป็นสีเหลืองและมีรูปแผ่นดิสก์อยู่

Re: ในขั้นตอนที่ 8 บริหารสัญญา เมื่อบันทึกข้อมูลตรวจรับ ส่งมอบงาน และอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว ทำไมขั้นตอนนี้ยังเป็นสีเหลืองแล

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:35 am
โดย supply
กรณีที่มีหลักประกันสัญญา ต้องมีการคืนหลักประกันสัญญาในระบบก่อน ขั้นตอนที่ 8 จึงจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

: 26 มีนาคม 2561