หน้า 1 จากทั้งหมด 1

หน่วยงานต้องการนำประกาศขายทอดตลาดขึ้นเผยแพร่ที่เว็บไซต์ระบบ e-GP จะต้องดำเนินการอย่างไร

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:29 am
โดย supply
หน่วยงานต้องการนำประกาศขายทอดตลาดขึ้นเผยแพร่ที่เว็บไซต์ระบบ e-GP จะต้องดำเนินการอย่างไร

Re: หน่วยงานต้องการนำประกาศขายทอดตลาดขึ้นเผยแพร่ที่เว็บไซต์ระบบ e-GP จะต้องดำเนินการอย่างไร

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:29 am
โดย supply
ให้หน่วยงานจัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (โดยเรียนอธิดีกรมบัญชีกลาง) พร้อมแนบประกาศขายทอดตลาด เพื่อให้กรมบัญชีกลางนำประกาศการขายทอดตลาดเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางต่อไป