หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถามเรื่อง วิธีการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระเบียบฯ ข้อ 215 (1)

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:33 am
โดย supply
วิธีการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระเบียบฯ ข้อ 215 (1) (ค) ต้องมีการตรวจสอบตามข้อ 215 วรรคแรก ก่อนใช่หรือไม่ เนื่องจากผู้ใช้คนเดิมย้ายไปแล้วแต่ประสงค์ซื้อ โดยที่หน่วยงานยังไม่ได้ตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213

Re: สอบถามเรื่อง วิธีการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระเบียบฯ ข้อ 215 (1)

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:33 am
โดย supply
การจำหน่ายพัสดุ ต้องดำเนินการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบข้อ 215 ก่อนว่าหมดความจำเป็นแล้ว และได้รับความเห็นชอบให้จำหน่าย แล้วจึงดำเนินการจำหน่ายตามที่ได้รับความเห็นชอบต่อไป