หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถามว่า e-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นแบบใด

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:24 am
โดย supply
e-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นแบบใด

Re: สอบถามว่า e-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นแบบใด

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:25 am
โดย supply
e-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐต้องใช้ e-mail ส่วนบุคคลโดยเป็น Domain ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ไม่สามารถใช้ Free mail ได้ เช่น Hotmail หรือ Gmail เป็นต้น