หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เข้าใช้งานในระบบ e-GP แต่ระบบแจ้งให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) เป็นเพราะเหตุใด

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:25 am
โดย supply
กรณีที่ระบบให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งานในระบบ โดยระบบจะกำหนดให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ทุกๆ 6 เดือนซึ่งรหัสผ่านที่จะตั้งต้องไม่ซ้ำกับรหัสผ่านเดิมที่เคยตั้งมาแล้ว หากต้องการใช้รหัสเดิมได้ จะต้องดำเนินการ Reset Password ให้เรียบร้อย และเมื่อ log in เข้าระบบได้ สามารถไปเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นรหัสเดิมได้ ที่เมนูเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน

ทั้งนี้ การกำหนดให้ตั้งรหัสผ่านใหม่จะใช้สำหรับหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น