กรณีงานซื้อมีผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 15 จะต้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกับสำนักงานตรวจเงินหรือไม่

หลักการจัดทำราคากลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สชป5
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 06 ส.ค. 2018 8:40 am

กรณีงานซื้อมีผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 15 จะต้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกับสำนักงานตรวจเงินหรือไม่

โพสต์โดย สชป5 » จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:17 am

กรณีงานซื้อมีผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 15 จะต้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือไม่

สชป5
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 06 ส.ค. 2018 8:40 am

Re: กรณีงานซื้อมีผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 15 จะต้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกับสำนักงานตรวจเงินหรื

โพสต์โดย สชป5 » จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:18 am

กรณีผู้ค้าเสนอราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคากลาง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทราบ มิได้กำหนดกรณีซื้อหรือจ้าง มีเฉพาะงานก่อสร้างเท่านั้นที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ข้อ 2.1.17


ย้อนกลับไปยัง “คำถาม-คำตอบ เรื่อง ราคากลาง”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 1