หน้า 1 จากทั้งหมด 1

กรณีงานซื้อมีผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 15 จะต้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกับสำนักงานตรวจเงินหรือไม่

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:17 am
โดย สชป5
กรณีงานซื้อมีผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 15 จะต้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือไม่

Re: กรณีงานซื้อมีผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 15 จะต้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกับสำนักงานตรวจเงินหรื

โพสต์แล้ว: จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:18 am
โดย สชป5
กรณีผู้ค้าเสนอราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคากลาง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทราบ มิได้กำหนดกรณีซื้อหรือจ้าง มีเฉพาะงานก่อสร้างเท่านั้นที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ข้อ 2.1.17