หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถามการทำหนังสือเชิญชวนให้เข้าเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐ ในวิธีคัดเลือก

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:51 am
โดย สชป4
การทำหนังสือเชิญชวนให้เข้าเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐ ในวิธีคัดเลือก สามารถเชิญผู้ประกอบการที่อยู่คนละจังหวัดกับพื้นที่ดำเนินโครงการ หรือจังหวัดที่ตั้งหน่วยดำเนินการ เข้าเสนอราคาได้หรือไม่

Re: สอบถามการทำหนังสือเชิญชวนให้เข้าเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐ ในวิธีคัดเลือก

โพสต์แล้ว: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:52 am
โดย supply
ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 (2) กำหนดให้เชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ ซึ่งมิได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้เชิญผู้ประกอบการนอกพื้นที่ให้เข้าเสนอราคา ดังนั้นหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการได้ตามความเหมาะสม