สอบถามเรื่อง การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก

หลักการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สชป5
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 06 ส.ค. 2018 8:40 am

สอบถามเรื่อง การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก

โพสต์โดย สชป5 » จันทร์ 03 ก.ย. 2018 8:02 am

การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก ผู้เสนอราคาต้องยื่น เอกสารผ่านทางระบบ e-GP หรือไม่อย่างไร

supply
Administrator
โพสต์: 38
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 24 ก.ค. 2018 11:35 am

Re: สอบถามเรื่อง การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก

โพสต์โดย supply » จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:49 am

การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก ผู้เสนอราคาไม่ต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP โดยตามระเบียบข้อ 74 (2) การยื่นซองข้อเสนอให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 68 โดยอนุโลม คือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับหนังสือเชิญชวนจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ ผู้ดำเนินการจัดหา โดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ว่าเอกสารดังกล่าว ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ


ย้อนกลับไปยัง “คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธีคัดเลือก”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 1