หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การซื้อครุภัณฑ์ที่อยู่ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog)

โพสต์แล้ว: จันทร์ 06 ส.ค. 2018 8:46 am
โดย สชป5
การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ วงเงิน 6 ล้านบาท หากมีครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ วงเงินเกิน 5 แสนบาท ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่อยู่ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) จะต้องแยกออก อย่างไร แล้วจัดหาโดยวิธี e-market หรือสามารถจัดซื้อพร้อมกันโดยวิธี e-bidding ได้เลย

Re: การซื้อครุภัณฑ์ที่อยู่ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog)

โพสต์แล้ว: จันทร์ 06 ส.ค. 2018 10:29 am
โดย supply
คำถาม
การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ วงเงิน 6 ล้านบาท หากมีครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ วงเงินเกิน 5 แสนบาท ซึ่งเปนครุภัณฑ์ที่อยู่ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) จะต้องแยกออก อย่างไร แล้วจัดหาโดยวิธี e-market หรือสามารถจัดซื้อพร้อมกันโดยวิธี e-bidding ได้เลย

คำชี้แจง
กรณีตามข้อหารือ สามารถทำได้ 2 กรณี คือ
1. ครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ วงเงิน 6 ล้านบาท สามารถจัดซื้อพร้อมกันโดยวิธี e-bidding ได้ในคราวเดียว
2. ครุภัณฑ์ที่อยู่ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) จำนวน 1 รายการ แยกดำเนินการจัดหาโดยวิธี e-market ครุภัณฑ์จำนวน 9 รายการ ดำเนินการจัดหาโดยวิธี e-bidding

ทั้งนี้ การพิจารณาว่าครุภัณฑ์ที่มี่อยู่ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) จะต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดด้วย จึงจะดำเนินการโดยวิธี e-market