สอบถามกรณีที่มีผู้ขอดูเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

หลักการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สชป8
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 04 ก.ย. 2018 6:32 am

สอบถามกรณีที่มีผู้ขอดูเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

โพสต์โดย สชป8 » จันทร์ 12 พ.ย. 2018 3:31 am

กรณีที่มีผู้ขอดูเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคาหน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไร

supply
Administrator
โพสต์: 38
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 24 ก.ค. 2018 11:35 am

Re: สอบถามกรณีที่มีผู้ขอดูเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

โพสต์โดย supply » จันทร์ 19 พ.ย. 2018 6:58 am

หน่วยงานสามารถปฏิเสธ ถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อห้ามตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 10 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ห้ามหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น หรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการดําเนินการตามกฎหมาย


ย้อนกลับไปยัง “คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 1