การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงิน 600,000 บาท

หลักการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สชป2
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:02 am

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงิน 600,000 บาท

โพสต์โดย สชป2 » จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:03 am

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงิน 600,000 บาท หน่วยงานต้องนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ขึ้นเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ เนื่องจากต้องเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในเดือนมีนาคม 2561

สชป2
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:02 am

Re: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงิน 600,000 บาท

โพสต์โดย สชป2 » จันทร์ 19 พ.ย. 2018 7:03 am

ตามระเบียบฯ ข้อ 45 (1) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่จะมีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้


ย้อนกลับไปยัง “คำถาม-คำตอบ เรื่อง วิธี e-bidding”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 0