หากผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ซึ่งกำลังจะเข้ามาลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือลงนามไปแล้ว เพิ่งถูกประกาศทิ้งงาน

หลักการจัดทำการลงโทษผู้ทิ้งงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
supply
Administrator
โพสต์: 38
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 24 ก.ค. 2018 11:35 am

หากผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ซึ่งกำลังจะเข้ามาลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือลงนามไปแล้ว เพิ่งถูกประกาศทิ้งงาน

โพสต์โดย supply » จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:28 am

หากผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ซึ่งกำลังจะเข้ามาลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือลงนามไปแล้ว เพิ่งถูกประกาศแจ้งรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน โดยกระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างไร

supply
Administrator
โพสต์: 38
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 24 ก.ค. 2018 11:35 am

Re: หากผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ซึ่งกำลังจะเข้ามาลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือลงนามไปแล้ว เพิ่งถูกประกาศทิ้

โพสต์โดย supply » จันทร์ 26 พ.ย. 2018 7:29 am

กรณีดังกล่าว ตามระเบียบฯ ข้อ 192 วรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทำก่อนการสั่งของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทำก่อนการสั่งของปลัดกระทรวงการคลังก็ได้


ย้อนกลับไปยัง “คำถาม-คำตอบ เรื่อง การลงโทษผู้ทิ้งงาน”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 0